PNIc: PSICONEUROIMMUNOLÒGIA CLÍNICA

La Psico Neuro Immunologia (PNI), és una teràpia integradora de la salut, que estudia els mecanismes d’interacció i comunicació entre els diferents sistemes: neurològic, psicològic, endocrí i immune.

La PNI utilitza com a eines terapèutiques l’alimentació, la suplementació nutricional, l’exercici en coherència fisiològica i l’abordatge psicològic.

En conjunt aquests tres abordatges formen una potent eina terapèutica que acosten el professional a un major enteniment de el cos humà, la salut i els mecanismes que l’acosten a la malaltia.

A més, a l’abordar el problema des d’una àmplia visió i amb múltiples eines de tractament, augmenten les probabilitats de el pacient d’arribar a la resolució de el problema, la salut.

A Criscat, t’oferim la possibilitat de ser tractat desde el punt de vista de la PsicoNeuroInmnologia per tal de retrobar la salut.

En que et pot ajudar la PNI?

 • Malalties autoinmunes (psoriasis, artritis,…)
 • Al·lèrgies
 • Alteracions hormonals / Problemes menstruals
 • Problemes digestius ( males digestions, colon irritable, restrenyiment, acides, sensibilitat al gluten,…)
 • Insomni
 • Inflamacions
 • Cansament / Sindrome de fatiga crónica
 • Fibromialgia
 • Migranyes / cefalees
 • Altreacions metaboliques
 • Lesions osteomusculars