Fisioteràpia i Osteopatia Esportiva

De sobres és conegut el paper de l’osteopatia dins el camp de l’esport d’elit ja que són molts els esportistes que ressalten el paper imprescindible de l’osteòpata dins dels seus resultats i objectius, a part de la recuperació no només de les seves lesions sinó també de l’esforç després jornades dures d’entrenament i després de la competició.

L’osteopatia sempre tractarà el cos com una unitat funcional tenint en compte tots els paràmetres que poden estar influint en la lesió, buscant les causes però també intentant tractar les conseqüències. Aquestes causes poden ser mecàniques però també poden estar influenciades pels condicionaments de l’esportista en cada moment (estrès, situació personal, hàbits alimentaris …).

Tot i això, l’osteopatia no necessita de símptomes per sentir el seu benefici ja que també és una medicina preventiva.